Какво трябва да знаем за гумите Run Flat

Технологията Run Flat напълно отговаря на името си – превежда се като „движение със спукана гума“. Тя позволява автомобилът да продължи движението си след спукване на гумата. Освен това този тип гуми предоставят повишена сигурност, тъй като намаляват риска от внезапно спадане на гумата, което може да доведе до внезапна загуба на контрол над автомобила.

Уникалните свойства на тази технология се дължат на подсилените странични стени на гумата, които я държат на джантата и поддържат теглото на автомобила дори и при пълна загуба на налягане. Освен това термоустойчивата смес, от която е съставена гумата, е в състояние да понесе допълнителното покачване на вътрешната температура.

Какво става, когато гумата се спука?

Когато обикновената гума се спука, страниците й поддават и задвижващите сили спомагат за отлепянето на гумата от джантата, предизвиквайки бързото й прегряване. Резултатът е внезапна загуба на контрол.

Гумите Run Flat обаче имат специални вложки, които усилват страниците, в случай на загуба на налягане в гумата. Тези вложки се огъват дотолкова, че да поемат и разпределят силите на натиск, предизвикани от тежестта на автомобила, дори и в гумата да не е останал никакъв въздух.
Какво трябва да знаем за гумите Run Flat
Какви са предимствата?

Използването на Run Flat гуми спестява на шофьора необходимостта от бърза смяна на спукана гума в неподходящ момент и, благодарение на уникалната им конструкция, намалява риска от потенциално опасно спукване на гумата по време на движение. Гумите Run Flat гарантират по-голяма сигурност и свобода за водача и осигуряват допълнително място, тъй като с тях не се изисква резервна гума.

Кога могат да се поставят такива гуми?

Необходимо условие да се използват гуми Run Flat е автомобилът да бъде оборудван със система за следене на налягането в гумите (TPMS), която предупреждава водача, ако гумата е загубила налягане на въздуха. Без TPMS шофьорът няма да знае кога една гума Run Flat е спаднала и може да повреди гумата чрез шофиране по-дълго, отколкото се препоръчва. Ако налягането в някоя от гумите спадне под предварително зададеното предупредително ниво на налягане, системата TPMS изписва съобщението “flat tyre” („спукана гума“).
Какво трябва да знаем за гумите Run Flat
Максимална скорост и разстояние при ниско налягане в гумата

Максималните скорост и разстояние, при които могат да бъдат използвани гумите Run Flat, са описани в ръководството на всеки автомобил и зависят от различни условия като тегло, структурен дизайн на автомобила и условия на шофиране. Задължително е да не се надвишава максималната скорост (80 км/ч при повечето автомобили), като се препоръчва със спуканата гума да се изминава възможно по-кратко разстояние. При някои автомобили потенциалът на гумите Run Flat може да се окаже по-голям от заложените максимални скорост и разстояние. Завишените характеристики обаче са приложими само при определени автомобили и при условие че системата TPMS работи.

Поддръжка на гумите Run flat

Както и при всяка друга гума, налягането трябва да се проверява и при необходимост да се регулира в съответствие с инструкциите в ръководството на автомобила. Преценката на повредите, монтажът/демонтажът и ремонтът на гумите или тяхната замяна трябва да се извършват от дилъра на гумите или на автомобила.

Проверка и поддържане на налягането в гумите

Основната причина за повреждането на гумите е пониженото налягане. То намалява товароносимостта на гумата, води до прекомерно огъване на страниците, което от своя страна предизвиква голямо топлоотделяне. Поддържането на подходящото налягане в гумите е единственото най-важно условие, което собственикът на автомобила трябва да спазва, за да обезпечи по-дълъг живот на гумата и максималния ресурс на протектора й. Проверката на налягането трябва да става при студена гума. Препоръчваното работно налягане на гумите Run Flat е дадено в ръководството на автомобила.
Какво трябва да знаем за гумите Run Flat
Износване на протектора и смяна на гумите

За гумите Run Flat важат същите правила за износеност на протектора, каквито важат и за останалите видове гуми в дадената страна. Гумите Run Flat трябва да имат поне минималния скоростен индекс, посочен в документите на автомобила. Всяка Run Flat гума трябва да бъде заменяна с друга Run Flat гума от същия тип, размер и със същия скоростен индекс. Никога не комбинирайте гуми Run Flat с конвенционални гуми, освен в аварийна ситуация и за ограничено време.

Индикаторът „Гума с ниско или без налягане”

Ако TPMS системата е изписала съобщението “flat tyre” (спукана гума), е много важно да се определи причината за това съобщение възможно най-бързо. Водачът трябва да провери налягането във всички гуми, и ако налягането в някоя от тях е под препоръчваното в ръководството на автомобила, то трябва да се коригира. Ако надписът “flat tyre” продължава да се появява, необходимо е да посетите дилъра на автомобила или друг дилър на гуми или автомобили, за да бъде извършена проверка на системата. Поради дизайна на гумата водачът вероятно няма да почувства промяна в качеството на возенето в случай че някоя от гумите спадне. Но ако системата TPMS отчете ниско или нулево налягане, то той трябва да ограничи скоростта си до максимум 80 км/ч и да избягва резките маневри.

Оригинално вградени Run Flat гуми

Значителен брой производители оборудват новите си автомобили с Run Flat гуми. Така например, ако закупите ново BMW или Mini, автомобилът ще бъде с 4 нови Run Flat гуми. Трябва да знаете, че в този случай автомобилът няма да има стандартно резервна гума или оборудване за смяна на гумите. Не се препоръчва да сменяте оригинално вградените в автомобила Run Flat гуми с конвенционални, тъй като това може да повлияе на управлението на автомобила. Ако все пак решите да ги сменяте, консултирайте се с производителя.


Споделяне