Европейско етикиране на гумите

От 1 ноември 2012 г. всички гуми за леки и лекотоварни превозни средства, продавани в Европа, ще трябва да носят специални нови етикети.
Всеки етикет ви информира относно някои основни факти за работните характеристики на гумата.
Така че вече всички можем да направим информиран избор, когато закупуваме гуми.
Новата система за етикетиране има за цел да предостави много предимства.
Тя цели да подобри пътната безопасност за всички нас, както и да насърчи икономията на гориво и да смекчи въздействието ни върху околната среда.

От сега нататък ще можете да сравнявате гумите по 3 основни критерия:
- Разход на горивно (защото един на всеки пет резервоара се изразходва от гумите)
- Сцепление с влажна пътна настилка (ключов фактор за безопасността)
- Външен шум при контакт на гумите с пътя (звукът, който вашите гуми издават при търкалянето по пътя, така както се чува извън автомобила)

Новият закон обхваща също и всички гуми, монтирани на нови леки автомобили, лекотоварни автомобили, камиони, автокари и автобуси, произведени на или след 1 юли 2012 г.

1. Сравнение по икономия на гориво

Съществуват 7 класа на горивна ефективност от A (най-ефективната) до G (най-малко ефективната).Гума, която е с по-нисък разход на гориво ви помага да намалите разходите си за шофиране и емисиите на CO2. Категория А е най-ефикасна и означава, че ще използвате най-малко количество гориво за пътуването си. Категория G е най-висок разход на гориво.

 

                            

 

2. Сравнение по спирачен път на мокро

Тази графика класифицира гумата според спирачния ѝ път във влажни условия. Спирачна ефективност на мокра настилка е от решаващо значение за вашата безопасност по пътищата, тъй като тя засягатова, това колко бързо ще бъде в състояние да спре автомобила при   условия на влажни настилки.
Съществуват 7 класа на ефективност от A (най-сигурната, с най-къс спирачен път) до G (най-малко сигурната, с най-дълъг спирачен път).

3. Сравнение по ниво на външния шум

Тази диаграма показва нивото на шума на гумата в децибели (dB).
Пиктограмата с 3 черти ви показва как се класифицира тя по отношение на бъдещите европейски пределно допустими стойности.
Външният шум на гумата не е абсолютно свързан с вътрешния шум на автомобила.

3 черни черти = високо ниво на шума, но в съответствие с настоящите европейски разпоредби
2 черни черти = средно ниво на шума, между бъдещата пределно допустима стойност и 3dB под нея
1 черна черта = ниско ниво на шума, 3 или над 3 dB под бъдещата пределно допустима стойност

                       

 


Споделяне